سلام به همه دوستای عزیزم

دلم واسه همه خیلی خیلی تنگ شده  

میخوام از اینجا به همه شما بگم  فراموشتون نکردم همیشه به یادتون هستم

فقط فرصتی خیلی کمی واسه تونت بودن دارم چون خیلی سرم شلوغه مشغول کارهای جدیدی هستم

خداروشکر کارها داره به خوبی پیش میره

ماه رمضون واقعا ماه پراز برکت ولطف خداست البته همه روزها وماه های خدا پر از لطف و برکت هستند اما

تو این ماه کلی اتفاقات خوب برام افتاد که زندگیم از این رو به اون رو شده

خدایااااااااااااااااااااااااااهزااااااااااااااااااااااااار بار شکرت

خلاصه خواستم بعد از این همه مدت که فرصت شد بیام به همه بگم به یاد تک تک شما هستم

خیلی دوستتتون دارم هیچ وقت فراموشتون نمیکنم و همیشه به یادتون هستم

وحتی اگه فرصت کمی داشته باشم میام

امیدوارم شما هم منو از حال واحوال خودتون با خبر کنید