حلول ماه مبارک رمضان

ماه ضیافت خدا

ماه بهار قرآن

بر تمامی مسلمانان جهان و شما دوستان عزیز مبارک باد .

   

واینک ضیافتی آسمانی را در انتظار نشسته ایم

 همه ی بدیها را در هم بشکنیم و

وجودمان را مملو کنیم

از صداقت و یکرنگی

پس بیایید بینظیر باشیم .....