بالاخره نت ما هم درست شد وااااااااااااااااااااااااای چقدر خوشحالم

خدایا شکرت

خبرای خوبی دارم

بالاخره تونستم آموزشگاه رو راه بندازم   حتی اینترنت آموزشگاه هم درست شده

 

شکرت ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

26/2/91