دوستای خوبم نمیدونم چرا آیدی من باز نمیشه ؟!

بهم بگید چیکار کنم؟!

26/2/91