گویند حریم کعبه در داشته است

                              از سیزده رجب خبر داشته است

                                 از شدت اشتیاق دیدار علی

                               دیوار حرم شکاف برداشته است

    ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و همچنین روز مرد را به همه ی مسلمانان جهان و همچنین همسر مهربانم

                                                                      تبریک   عرض  میکنم  

                                                

15/3/91