پیوندتان مبارک       

                                     

              ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم

و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم

 

آبجی گلم یادت نره دوستت دارم!

 

12/3/91