میخوام از یه دوست بنویسم

دوستی که خیلی چیزهارو از ش یاد گرفتم

اره پریا بهترین دوست من بود یه دوست دوست داشتنی

خاطرات به یاد موندنی با پریا دارم هم تلخ هم شیرین

لحظه های زیادی با پریا گذروندم

هر لحظه با پریا برای من یه تجربه جدید بود

یه حس

 که تا حالا تجربه نکرده بودم....

 

14تیر1389