تو از کدوم ستاره ای اسم یک فیلم کره ایه ،

یه تیکه از این فیلم دیالوگهای قشنگی داره که واسه من خاطره انگیزه واسه همین مینویسم تا یادگاری بمونه:

سونگ هی: پوک شیل من ازت ممنونم(پوک شیل اسم دختر توی داستانه)

*برای چی ازم ممنونی؟

توی این دنیای وسیع وپیچیده،

من میتونم باتو یه جا وبه طور همزمان زندگی کنم

ملاقات من با تو،

یه رحمت الهی بود

درآینده،

من در همه طول زندگیم

همیشه با تمام قلبم

قدر توروخواهم دونست

من با پوک شیل توی یه کره خاکی،یه کره جنوبی، زندگی میکنم

همین موقع هم متولد شدم

ما همدیگه رو سر یه تاریخ مشخص ملاقات کردیم

وسر یه تاریخ مشخص هم عاشق همدیگه شدیم

در طول اون روزها من شجاع  و شجاع تر شدم ،ازت ممنونم

پوک شیل،

توی این دنیابعضی چیزا هست که اختیارشون دست ما نیست

مثل همین که ما بی اختیار همدیگه رو ملاقات کردیم

زندگی خوبی داشته باشی

هر جا که باشم ،هر زمانی که باشه،با خاطراتی که از تو دارم،زندگی میکنم

سالم زندگی کن !