عزیزم خاطرات بچگیمونو هیچگاه فراموش نمیکنم ،همیشه روزهای خوشی رو که باهم توی حوض قشنگ خونتون آبتنی میکردیم با خیالی راحت و دور از هر غمی، از ته دل میخندیدیم رو هرگز فراموش نمیکنم.....

                          

خاطرات پشت بام خانه ی پر خاطره ی پدربزرگمان که لحظه لحظه در یاد من تداعی میشه هیچوقت از یادم نمیره!

چه خنده های ساده و بی غمی در کودکی داشتیم شاد ،پر انرژی و پراز هیاهوی کودکی ....

امروز سالهاست که از اون دوران خوش کودکی میگذره و من میخوام بگم:

   کبری جان هنوز به سادگی و صداقت بچگیمون باتمام وجود دوستت دارم

خوشحالم از اینکه همسر خوبی نصیبت شده و به خونه بخت رفتی،براتون آرزوی سعادت و خوشبختی دارم  

                                                                                                 

                                پیوندتان مبارک

                عزیزم یادت نره دوستت دارم !

                         

                                  

20/3/91