این روزا خیلی احساس دلتنگی میکنم دلم میخواد برم زیارت امام رضا

2 ساله که مشهد نرفتم همیشه خواب حرم امام رضا رو میبینم ،ای کاش یه موقعیتی پیدا میشدتا منم برم مشهد.

دیروز  یک کاروان از اینجا به سمت مشهدمقدس حرکت کردند خوش به سعادتشون 

دل منم همراه اونا پر کشید .....

دلم خیلی گرفته دلم هوای حرم امام رضا رو کرده دلم تنگه واسه حرمش واسه گلدسته هاش واسه عطر حرمش واسه کبوتراش واسه گنبد طلاش ...

                                         یا ضامن آهو

 

 می خوام برای کفترا
یه خورده گندم ببرم
اونجا که گنبدش طلاست
با کفتراش پر بزنم
دوسش دارم اماممه
در خونشو در بزنم
بعضی شبا تو خونمون
بابام به مادرم می گه
می خوام برم امام رضا
به خدا دلم تنگ دیگه
بابام می گه امام رضا
مریضا رو شفا می ده
دوای درد مردمو
از طرف خدا می ده
می خوام برم به مشهد و
یه هفته اونجا بمونم
تو حرم امام رضا
نماز حاجت بخونم
بهش بگم امام رضا
مریضا رو شفا بده
دوای درد مردمو
از طرف خدا بده
آقاجون
می خوام بیام به مشهدت
به طواف کفترای گنبدت
براشون یه کیسه گندم بیارم
خبر از دردای مردم بیارم
بهشون بگم برام دعا کنن
اونقدر
تا که تورو رضا کنن

شعر از مرحوم آقاسی. روحش شاد

22/3/91